Grootste windmolenpark op land in Antwerpse haven

In de Antwerpse haven wordt door Wind aan de Stroom (W@S) het startschot gegeven voor het grootste onshore windmolenpark van België. Op termijn start zelfs een nog groter windmolenproject in de haven, een initiatief van Vleemo.
Op tal van locaties op de linkoever van de Antwerpse haven liggen al funderingen voor de 15 windturbines die Wind aan de Stroom er in de komende maanden zal plaatsen. De turbines hebben elk een vermogen van 3 MW, vanaf oktober zullen ze jaarlijks 120.000 MWh produceren, voldoende om te voorzien in het verbruik van 35.000 gezinnen. Tegen 2020 zouden er op de linkeroever 40 tot 50 windturbines komen.

 

Vertragingen

Het project is een initiatief van Wind aan de Stroom, hierin heeft Geha een participatie van 25%. Geha (Groene Energie Haven) is een combinatie van de energiebedrijven Aspiravi, Vleemo en het Antwerpse Polders Investeringsfonds. Het was voorzien dat de eerste fase van het park al in 2013 klaar zou zijn. Het liep echter om tal van redenen vertraging op. Zo moesten er heel wat parameters in kaart worden gebracht zoals het effect van de slagschaduw, de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en risicovolle bedrijven en de vliegroutes naar Deurne. Vervolgens dienden er ook akkoorden gesloten te worden met de bedrijven op wiens terreinen de turbines opgetrokken worden, waaronder Gateway, Borealis en Euroports.

Uitbreiding op de rechteroever

Ook op de Antwerpse rechteroever staat een groot windmolenproject op til, dit onder het beheer van Vleemo. Ook dit project liep ernstige vertragingen op, van de 30 geplande molens zijn er inmiddels 12 operationeel. Voor de overige 18 turbines zijn vergunningen aangevraagd, deze zouden over twee jaar ook operationeel moeten zijn. Daarenboven plant Vleemo ten noorden van de haven nog eens 60 tot 100 windmolens. Dit park zou eind 2018 operationeel moeten zijn en groene stroom leveren aan 120 tot 200.000 gezinnen.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia