Nuhma als klimaatbedrijf

Nuhma profileert zich niet voor niets als “het Limburgs klimaatbedrijf”. Haar missie is immers een bijdrage te leveren aan de realisatie van de klimaatdoelstelling van de aangesloten gemeenten. Die ondertekenden eind 2011 het Europese Covenant of Mayors en engageerden zich daardoor om de uitstoot van CO2 op hun grondgebied met meer dan 20% te verlagen tegen 2020. Nuhma, waarin al deze gemeenten participeren, staat mee in voor de uitwerking van concrete projecten en initiatieven rond realisatie en uitbating van windturbines, biomassacentrales en waterkrachtcentrales.

Nuhma is ervan overtuigd dat het klimaat niet stopt aan de provinciegrenzen, ook haar investeringen stoppen daar dus niet. Zo bouwt Aspiravi, een dochteronderneming van Nuhma, windmolens in heel Vlaanderen. Ook op de Noordzee is Limburg vertegenwoordigd met belangen in de offshore windparken van C-Power, Northwind en Rentel. Deze parken tellen samen 130 windturbines met een totaal vermogen van 850 MW, een equivalent aan groene energie voor 835.000 gezinnen.

Aspiravi is een schoolvoorbeeld van hoe een samenwerking leidt tot schaalgrootte en efficiëntie. Via de holdings Efin, Fineg, Creadiv en Nuhma zijn 96 gemeenten aandeelhouder van Aspiravi Holding, dat op haar beurt goed is voor meer dan 227 windmolens in België. De opbrengsten van deze investeringen in hernieuwbare energie stromen via dividenden terug naar de gemeenten.

Aspiravi is één van de grootste marktspelers in België en kan daardoor ook nieuwe initiatieven lanceren, bijvoorbeeld de eerste coöperaties waarbij burgers kunnen mee investeren in windprojecten. “ Via Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba investeren meer dan 7.500 burgers in windenergie, ze ontvingen hiervoor dividenden van 4%. We durven trots te spreken van succesvolle organisaties. Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering in mei zal Nuhma trouwens een nieuw, meer algemeen voorstel rond burgerparticipatie op tafel leggen,” aldus Ludo Kelchtermans, CEO van Nuhma.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia