Wat betekent Nuhma voor de aangesloten gemeenten?

Al een aantal weken liggen de intercommunales en hun afgeleide structuren zwaar onder vuur in de pers en de publieke opinie. Vragen worden gesteld bij de ondoorzichtige structuren, maar vooral bij de vergoedingen die bestuursleden ontvangen voor al dan niet geleverde prestaties en aanwezigheden. In deze nieuwsbrief belichten wij graag wat Nuhma betekent voor haar aandeelhouders, de gemeenten.

Nuhma heeft zich in heel deze discussie aanvankelijk wat afzijdig gehouden, precies omdat alles in volle transparantie gebeurt, de vergoedingen marktconform zijn, de werking efficiënt en de resultaten meer dan behoorlijk. Nuhma, een actieve holding of houdstermaatschappij, keert bijgevolg elk jaar aan haar leden-gemeenten een niet onaardig dividend uit. Hiermee kan iedere gemeente haar eigen beleid verder uitwerken. In mei zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om een dividend van 6 miljoen euro uit te keren.

Midden februari, toen het ook dreigde meegesleurd te worden in het smeuïge verhaal van mismeesterde intercommunales, veranderde Nuhma het geweer van schouders. Elke aandeelhoudende gemeente werd per mail op de hoogte gebracht van de stand van zaken en ook via Het Belang van Limburg (18 febr.) werden “de puntjes op de i” gezet.

Ontstaan

Toen ruim 15 jaar geleden Interelectra haar activiteiten inzake productie van energie moest afstoten, werd Nuhma opgericht, een actieve holding of houdstermaatschappij die in opdracht van 43 Limburgse gemeenten en Laakdal gericht investeert in duurzaamheid, energie en innovatie.

Intussen is het uitgegroeid tot een belangrijke speler in Vlaanderen met een stevig portfolio op het vlak van hernieuwbare energie (o.a. afvalverwerking, windenergie, …), zo werkt het mee aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar Nuhma neemt ook het voortouw in de uitbouw van de provincie als slimme regio met slimme steden en gemeenten.

Vooruit kijken

Eerder dan veel energie te steken in het weerleggen van allerlei insinuaties en flagrante misinformatie, wil Nuhma naar de toekomst kijken. Hoe dan ook zal Nuhma op de ingeslagen weg verdergaan, een duidelijke koers volgen in alle transparantie naar de aandeelhouders toe.

Stevige tegenwind schrikt een goed getrainde coureur niet af, integendeel. Ook Nuhma zal blijven aantonen dat het een professioneel en gedreven bedrijf is, dat de toekomst van Limburg en Vlaanderen mee vorm zal blijven geven.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia