Nuhma bewijst dat het anders kan

In Limburg werken de gemeenten op heel wat vlakken samen. Niets mis mee, integendeel: door de samenwerking wordt de expertise groter, kunnen betere voorwaarden worden bedongen, worden de kosten gedrukt, kunnen nieuwe uitdagingen sneller en efficiënter worden aangepakt.

Zo brachten de Limburgse gemeenten 15 jaar geleden alles wat te maken heeft met hernieuwbare energie, duurzaamheid en innovatie onder in Nuhma NV: een vennootschap, met 100% gemeentelijk aandeelhouderschap. Zij werkt open, transparant én efficiënt op het vlak van afvalverwerking, windenergie en smart services.

Resultaat van de activiteiten van Nuhma: de laagste tarieven voor de eindgebruiker (zowel voor afval als groene energie), goede financiële resultaten, jaarlijks een fors dividend voor de gemeenten en daarnaast ook een prominente plaats in het energielandschap in Vlaanderen.

De Limburgse gemeenten pakken samen met Nuhma op een goede en professionele manier de uitdagingen op het vlak van energie, duurzaamheid en innovatie aan.

Nuhma een actieve speler

Nuhma is geen beleggingsclub, maar zet zich actief in voor de uitvoering van de ambitie “Limburg klimaatneutraal”, via participaties in windenergie (op land en op zee), biomassa en waterkracht. C-Power, Rentel, Aspiravi, Limburg Win(d)t en Vleemo zijn slechts enkele van de participaties van Nuhma, die samen goed zijn voor meer dan 300 windmolens.

 

Daarnaast behartigt Nuhma via Bionerga ook verantwoorde afvalverwerking, aan de laagste tarieven in Vlaanderen. Door het afvalbeleid in eigen handen te houden garanderen we immers de meest voordelige tarieven. Dit is niet enkel voordelig voor de gemeenten maar ultiem ook voor de burgers.

Limburgs model

Nuhma zit niet stil. Zo werden sinds vorig jaar pistes bestudeerd om naast de gemeenten ook de burgers, de Limburgers zelf, meer te betrekken bij het beleid dat het klimaatbedrijf voert.

De laatste jaren zijn ook heel wat burgers geïnteresseerd geraakt in alles wat met energie te maken heeft: zij leveren zelf inspanningen en produceren energie via zonnepanelen of andere technische oplossingen. En dus willen zij ook hun zeg hebben in het energiedebat en eigen ideeën aanbrengen. Via de coöperatieve Limburg Wind is er al een grote betrokkenheid, maar we willen nog een stap verder zetten.

De voorbije maanden heeft de raad van bestuur voorstellen uitgewerkt, die in mei aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Het belangrijkste is de omvorming van Nuhma tot een coöperatieve vennootschap. Zo kunnen burgers mee participeren in projecten die Nuhma opzet. Op die manier creëert Nuhma een grote betrokkenheid zowel van de gemeenten als van haar inwoners. Beide partijen zullen ook toezien op de voorstellen die wij voorleggen en de beslissingen die wij nemen. Zo nemen de Limburgse gemeenten én de Limburgers hun toekomst in eigen handen.

 

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia