Funderingswerken van nieuwe windturbines in Riemst volop bezig

Hasselt / Riemst, 8 november 2016 – Limburg win(d)t NV is volop bezig met  de funderingswerken van haar 3 nieuwe windturbines langsheen de snelweg E313 in Riemst. Nadien is het wachten op de levering van de grote onderdelen van de turbines. Dit zal begin volgend jaar plaatsvinden. Aansluitend gebeurt dan ook de eigenlijke opbouw van de turbines. Het windpark zal een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,35 MW hebben en groene stroom voor 7.500 gezinnen produceren. De windturbines vermijden een CO2-uitstoot van 11.996 ton per jaar. Het windpark in Riemst levert zo een mooie bijdrage aan een meer duurzame samenleving.

Funderingswerken van nieuwe windturbines volop bezig

Na de voorbereidende civiele werken in september, werden de funderingswerken van de 3 windturbines in Riemst opgestart.

De fundering van een windturbine wordt in een 7-tal stappen gerealiseerd. Eerst worden de paalfunderingen geheid. Iedere turbine heeft 28 palen met een gemiddelde lengte van 25 m. Vervolgens wordt de bouwput uitgegraven en de betonnen werkvloer gestort. Daarop wordt de ankerkooi geplaatst: dit is een stalen constructie waarop in een latere fase de mast van de windturbine wordt gebouwd. Rond de ankerkooi komt de wapening van de turbine.  Vier personen ‘vlechten’ gedurende vijf werkdagen ca. 40 ton stalen staven tot een stevig fundament. Nadat een bekisting rond dit vlechtwerk is geplaatst, wordt dit volgestort met beton. Per windturbine leveren een 50tal betonmixers ca. 500 m³ beton op één dag. Tot slot wordt de fundering en de zone errond aangevuld met grond en moet deze gedurende een maand uitharden.

Groene stroom voor alle 6.900 gezinnen in Riemst

De levering van de grote onderdelen van de windturbines (mast, gondel, hub, wieken) is gepland begin volgend jaar, waarna de eigenlijke opbouw van de turbines volgt.

Als alles volgens planning verloopt, zullen de windturbines hun eerste groene stroom produceren in de lente van 2017. De 3 windturbines zullen een totaal geïnstalleerd vermogen hebben van 10,35 MW en groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 7.500 gezinnen. Bovendien vermijden de windturbines een CO2-uitstoot van 11.996 ton per jaar. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van meer dan 5.000 wagens.

Windturbines passen binnen Limburgs klimaatplan en Europees burgemeestersconvenant

De provincie Limburg streeft naar klimaatneutraliteit. Met het windmolenproject in Riemst wil Limburg win(d)t NV hiertoe bijdragen. Bovendien past dit windenergieproject ook binnen de lokale initiatieven die de gemeente Riemst moet nemen naar aanleiding van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant. De gemeente Genk is via NUHMA (het Limburgs klimaatbedrijf) en Aspiravi aandeelhouder van Limburg win(d)t NV.

Burgers participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cvba kunnen burgers mee investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t NV en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie.  De coöperatieve vennootschap telt sinds de start in 2010 bijna 6.000 coöperanten. Op de laatste Algemene Vergadering van de cvba in juni 2016, werd beslist een dividend van 4% uit te keren aan de coöperanten op hun investering in groene energie het voorbije werkjaar.  Deelbewijzen kosten €125/stuk, men kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het intekenformulier op de website, waar ook de nieuwe prospectussen - met vermelding van alle risico’s - te vinden is. Inschrijven op Limburg wind cvba kan tot en met 25/10/2017.  Alle info op www.limburgwind.be en www.aspiravi-samen.be.

Aankoop van voordelige groene stroom voor coöperanten

Sinds maart 2015 kunnen coöperanten van Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba aan een voordelig tarief lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel. In Limburg is dat ‘Een Hart voor Limburg’, in andere provincies het ‘Kinderarmoedefonds’.  Alle info op www.aspiravi-energy.be.

Limburg win(d)t nv exploiteert bijna 50% van windturbines in Limburg

Limburg win(d)t is een NV, opgericht door Aspiravi en de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Ze onderzoekt waar er in Limburg windmolenparken kunnen komen en realiseert deze ook. Zo kan het aandeel van hernieuwbare energiebronnen blijven groeien. Die inspanningen passen in het plan om Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Limburg win(d)t NV bouwt in 2016 zeven windturbines in de provincie op drie verschillende locaties: naast de 2 windturbines in Genk Noord, worden er nog 3 gebouwd langs de E313 in Riemst. In het voorjaar zijn er reeds 2 in Ham gebouwd langsheen het Albertkanaal. Eind 2015 exploiteren Limburg win(d)t NV, Lommel win(d)t NV en Aspiravi NV samen 97 windturbines in de provincie Limburg, dit is bijna 50% van alle windmolens in Limburg. Meer info over Limburg win(d)t NV vindt u op www.limburgwindt.be.

 

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia