Funderingen van nieuwe windturbines in Genk Noord voltooid

Genk, 21 oktober 2016 – Limburg win(d)t NV heeft de funderingswerken van haar 2 nieuwe windturbines in Genk Noord, ter hoogte van de terril van Winterslag, voltooid. In afwachting van de aanlevering van de grote onderdelen van de turbines, wordt intussen de hoogspanningscabine geplaatst. De eigenlijke opbouw van de turbines zal eind oktober gebeuren. Het windpark zal een totaal geïnstalleerd vermogen van 4 MW hebben en groene stroom voor 2.800 gezinnen produceren. De windturbines vermijden een CO2-uitstoot van 4.479 ton per jaar. Het windpark in Genk Noord levert zo een mooie bijdrage aan een meer duurzame samenleving.

Funderingswerken van nieuwe windturbines voltooid

Na de voorbereidende civiele werken in juli, werden nu ook de funderingswerken van de 2 windturbines in Genk Noord beëindigd.

De fundering van een windturbine wordt in een 7-tal stappen gerealiseerd. Eerst worden de paalfunderingen geheid. Iedere turbine heeft 32 palen met een gemiddelde lengte van 10 m. Vervolgens wordt de bouwput uitgegraven en de betonnen werkvloer gestort. Daarop wordt de ankerkooi geplaatst: dit is een stalen constructie waarop in een latere fase de mast van de windturbine wordt gebouwd. Rond de ankerkooi komt de wapening van de turbine. Vier personen ‘vlechten’ gedurende vijf werkdagen ca. 40 ton stalen staven tot een stevig fundament. Nadat een bekisting rond dit vlechtwerk is geplaatst, wordt dit volgestort met beton. Per windturbine leveren een 55tal betonmixers ca. 550 m³ beton op één dag. Tot slot wordt de fundering en de zone errond aangevuld met grond en moet deze gedurende een maand uitharden.

Nog dit jaar groene stroom voor 2.800 gezinnen

In afwachting van de levering van de grote onderdelen van de windturbines (mast, gondel, hub, wieken), wordt momenteel de hoogspanningscabine geplaatst. Nadien gebeurt dan de eigenlijke opbouw van de beide windturbines. Indien alles volgens planning verloopt, is de indienstname van de windturbines nog dit jaar voorzien. De windturbines zullen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 2.800 gezinnen. Bovendien vermijden de windturbines een CO2-uitstoot van 4.479 ton per jaar. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van meer dan 1.900 wagens.

Windturbines passen binnen Limburgs klimaatplan en Europees burgemeestersconvenant

De provincie Limburg streeft naar klimaatneutraliteit. Met het windmolenproject in Genk wil Limburg win(d)t NV hiertoe bijdragen. Bovendien kan dit windenergieproject ook passen binnen de lokale initiatieven die de gemeente Genk moet nemen naar aanleiding van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant. De gemeente Genk is via NUHMA (het Limburgs klimaatbedrijf) en Aspiravi aandeelhouder van Limburg win(d)t NV.

Burgers participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van 2 coöperatieve vennootschappen, Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba, kunnen burgers mee investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t NV en Aspiravi NV en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Beide coöperatieve vennootschappen tellen sinds de start in 2010 meer dan 8.000 coöperanten. Op de laatste Algemene Vergaderingen van de cvba’s, in mei en juni 2016, werd beslist een dividend van 4% uit te keren aan de coöperanten op hun investering in groene energie het voorbije werkjaar. Deelbewijzen kosten €125/stuk, men kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het intekenformulier op de website, waar ook het prospectus - met vermelding van alle risico’s - te vinden is. Inschrijven op Limburg wind cvba zal vermoedelijk mogelijk zijn vanaf begin november 2016. Op de website wordt aangekondigd wanneer er een nieuwe openbare aanbieding van aandelen zal zijn. Inschrijven op aandelen van Aspiravi Samen cvba kan wel. Alle info op www.limburgwind.be en www.aspiravi-samen.be.

Aankoop van voordelige groene stroom voor coöperanten

Sinds maart 2015 kunnen coöperanten van Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba aan een voordelig tarief lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel. In Limburg is dat ‘Een Hart voor Limburg’, in andere provincies het ‘Kinderarmoedefonds’. Alle info op www.aspiravi-energy.be.

Limburg win(d)t nv exploiteert bijna 50% van windturbines in Limburg

Limburg win(d)t is een NV, opgericht door Aspiravi en de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Ze onderzoekt waar er in Limburg windmolenparken kunnen komen en realiseert deze ook. Zo kan het aandeel van hernieuwbare energiebronnen blijven groeien. Die inspanningen passen in het plan om Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Limburg win(d)t NV bouwt in 2016 zeven windturbines in de provincie op drie verschillende locaties: naast de 2 windturbines in Genk Noord, worden er nog 3 gebouwd langs de E313 in Riemst. In het voorjaar zijn er reeds 2 in Ham gebouwd langsheen het Albertkanaal. Eind 2015 exploiteren Limburg win(d)t NV, Lommel win(d)t NV en Aspiravi NV samen 97 windturbines in de provincie Limburg, dit is bijna 50% van alle windmolens in Limburg. Meer info over Limburg win(d)t vindt u op www.limburgwindt.be.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia