10.000 euro voor het goede doel

Steun aan het goede doel maakt onlosmakelijk deel uit van het aanbod van Aspiravi Energy.  De steden en gemeenten van Limburg dragen 0,1 euro/MWh bij aan Een Hart voor Limburg via hun elektriciteitsfactuur van Aspiravi Energy. Dit heeft reeds 7.746 euro opgebracht. In totaal heeft Aspiravi Energy al 10.000 euro overgemaakt aan streekfonds Een Hart voor Limburg.

Klanten Aspiravi Energy steunen het goede doel

Particuliere klanten steunen via hun elektriciteitsfactuur 1 euro per MWh. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een gezin bedraagt 3.500 kWh, dit stemt dus overeen met een jaarlijkse bijdrage van 3,5 euro. Ook de steden en gemeenten die Aspiravi Energy elektriciteit belevert, steunen Een Hart voor Limburg. Zo hebben we inmiddels al 7.746 euro ingezameld. Aspiravi Energy heeft zich geëngageerd om de eerste drie jaar minstens 25.000 euro aan een Hart voor Limburg te schenken. Niet-Limburgse klanten kunnen ervoor opteren om het Kinderarmoedefonds te steunen. Samen met de Limburgse steden en gemeenten zullen we dit streefdoel ook behalen!

Een Hart voor Limburg

Het streekfonds Een Hart voor Limburg steunt diverse projecten in de provincie die zich inzetten om kwetsbare kinderen en jongeren betere ontwikkelings- en participatiekansen te bieden. Hiervoor zamelt het financiële middelen in via partnerbedrijven, zoals Aspiravi Energy, en initiatieven zoals de eendjesrace en het sterrendiner.

De ingezamelde middelen worden verdeeld over meer dan 40 projecten in Limburg. Een mooi voorbeeld is de Wiekslag uit Alken, dat een kippenproject opzet voor kinderen uit een problematische leefsituatie. Ze verzorgen de kippen, zoeken eieren en brengen het teveel aan eieren naar de buren. Zo ontstaat een fijn contact met de buurt en leren ze instaan voor een levend wezen.

Jaarlijks zijn er nieuwe projecten, op die manier kunnen ze dus snel inspelen op de veranderende behoeften. Zo is er nu ook extra aandacht voor minderjarige vluchtelingen. In 2 opvangcentra werden huiswerkklassen ingericht met meubilair en een netwerk, zodat de kinderen toegang hebben tot smart school en mee kunnen in ons (digitaal) onderwijs.

Andere voorbeelden van de projecten die Een Hart voor Limburg steunt en initiatieven voor fondsenwerving, kan je terugvinden op hun website www.eenhartvoorlimburg.be.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia