Bionerga creëert energiehub in Beringen

21 oktober 2016 - Dit jaar bestaan Limburg.net en Bionerga 10 jaar. Het uitgelezen moment om niet enkel naar het verleden maar zeker ook naar de toekomst te kijken. Met de bouw van een biostoominstallatie en de creatie van een energiehub in Beringen stomen we Limburg klaar voor de toekomst en wordt afval omgezet in groene energie.

Ontstaan en historiek

10 jaar geleden fusioneerden de 3 Limburgse afvalintercommunales. Uit deze fusie ontstonden 2 maatschappijen. Enerzijds Limburg.net, dat als afvalintercommunale instaat voor beleid, afvalophaling, recyclageparken, preventie en sensibilisering rond afval in Limburg en Diest. En anderzijds Bionerga, dat als uitvoerende vennootschap instaat voor afvalverwerking.

Van afval tot groene energie

In Limburg wordt jaarlijks circa 300.000 ton brandbaar en niet-recycleerbaar afval geproduceerd. Momenteel verwerkt Bionerga hiervan 100.000 ton in haar installatie in Houthalen-Helchteren. Het bedrijf voorziet om in 2019 de huidige installatie te vervangen door een nieuwe biostoominstallatie in Beringen met een capaciteit van 200.000 ton. Zo blijven we zelf instaan voor de verwerking van het afval dat hier geproduceerd wordt. Daarenboven verankeren we werkgelegenheid, kennis, energieproductie én afname in eigen streek. De energie die vrijkomt uit het verwerkingsproces wordt immers omgezet in kwalitatieve stoom en elektriciteit, kortom in hernieuwbare energie.

Energiehub in Beringen

Rond de biostoominstallatie in Beringen wil Bionerga een energiehub creëren waar niet enkel energie wordt geproduceerd maar ook meteen wordt afgenomen en indien nodig opgeslagen. Op de site van het industrieterrein Ravenshout wil Bionerga een warmtenet uitbouwen, nabijgelegen bedrijven kunnen er de geproduceerde stoom afnemen en inzetten in hun processen. Zij dienen geen beroep meer te doen op fossiele brandstoffen en reduceren zo hun CO2-uitstoot. Er is reeds een samenwerkingsakkoord met chemiebedrijf Borealis voor de afname van stoom. Daarenboven zijn twee naburige terreinen beschikbaar voor bedrijven die zich er willen vestigen.

In tussentijd worden deze braakliggende terreinen in samenwerking met Limburg.net aangeplant met korte omloophout. Deze vorm van beplanting met snelgroeiende boomsoorten zorgt ervoor dat het terrein steeds optimaal rendeert door het hout te gebruiken als hernieuwbare energiebron in biomassa installaties.

Tenslotte heeft Bionerga de ambitie om in de toekomst de geproduceerde energie om te zetten naar andere vormen die opgeslagen kunnen worden, zoals waterstof. Boten, wagens en vrachtwagens zullen dan op de site groene brandstof kunnen tanken.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia