Funderingswerken van 2 nieuwe windturbines langs E19 in Hoogstraten opgestart

Hoogstraten / Harelbeke, 21 oktober 2016 - Aspiravi, ontwikkelaar van windenergieprojecten, is volop bezig met de funderingswerken van haar 2 nieuwe windturbines langs de E19 in Hoogstraten. Nadien is het wachten op de levering van de grote onderdelen van de turbines. De eigenlijke opbouw van de turbines zal eind november gebeuren. De beide windturbines zullen een totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 7 MW hebben, groene stroom produceren voor 5.000 gezinnen en een CO2-uitstoot van 7.998 ton per jaar vermijden. Dit is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 3.402 wagens. De nieuwe windturbines in Hoogstraten leveren zo een mooie bijdrage aan een meer duurzame samenleving.

Nadat de voorbereidende civiele werken langs de E19 in Hoogstraten beëindigd waren, werden de funderingswerken van de beide windturbines opgestart.

De fundering van een windturbine wordt in een 7-tal stappen gerealiseerd. Eerst worden de paalfunderingen geheid. Iedere turbine heeft 28 palen met een gemiddelde lengte van ca. 25 m. Vervolgens wordt de bouwput uitgegraven en de betonnen werkvloer gestort. Daarop wordt de ankerkooi geplaatst: dit is een stalen constructie waarop in een latere fase de mast van de windturbine wordt gebouwd. Rond de ankerkooi komt de wapening van de turbine.  Vier personen ‘vlechten’ gedurende vijf werkdagen ca. 40 ton stalen staven tot een stevig fundament. Nadat een bekisting rond dit vlechtwerk is geplaatst, wordt dit volgestort met beton. Per windturbine leveren een 50-tal betonmixers ca. 500 m³ beton op één dag. Tot slot wordt de fundering en de zone errond aangevuld met grond en moet deze gedurende een maand uitharden.

De levering van de grote onderdelen van de windturbines (mast, gondel, hub, wieken) is gepland tegen eind november, waarna de eigenlijke opbouw van de turbines nog voor het einde van het jaar gebeurt.

Als alles volgens planning verloopt, zullen de windturbines hun eerste groene stroom produceren begin 2017. De beide windturbines zullen een totaal geïnstalleerd vermogen hebben van ca. 7 MW en groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 5.000 gezinnen. Dankzij de bouw van de windturbines wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot vermeden van 7.998 ton. Opnieuw een erg mooie bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die moeten behaald worden en aan een meer duurzame samenleving voor de volgende generaties. Bovendien past dit windenergieproject ook binnen de lokale initiatieven die de gemeente Hoogstraten moet nemen naar aanleiding van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant.

De 2 nieuwe windturbines zijn een uitbreiding van het reeds bestaande windpark van 10 windturbines van Aspiravi langs de E19. Dit windpark werd gebouwd in 2012 en situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten.

BURGERS PARTICIPEREN EN GENIETEN MEE

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba kunnen burgers mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi NV en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie.  De coöperatieve vennootschap telt vandaag bijna 2.300 coöperanten. Op de laatste Algemene Vergadering van de cvba op 3 juni 2016, werd beslist een dividend van 4% uit te keren aan de coöperanten op hun investering in groene energie voor het werkjaar 2015.  Deelbewijzen kosten €125/stuk, men kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het intekenformulier op de website, waar ook het prospectus - met vermelding van alle risico’s - te vinden is. Alle info op www.aspiravi-samen.be.

AANKOOP VAN VOORDELIGE GROENE STROOM VOOR COÖPERANTEN

Sinds maart 2015 kunnen coöperanten van Aspiravi Samen cvba aan een voordelig tarief lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel. Er is gekozen voor het ‘Kinderarmoedefonds’, in de provincie Limburg is dat ‘Een Hart voor Limburg’. Alle info op www.aspiravi-energy.be.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia