Limburg win(d)t start voorbereidende werken voor bouw van 3 windturbines in Riemst

Hasselt / Riemst, 30 september 2016 - Limburg win(d)t NV is gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 3 windturbines langsheen de snelweg E313 in Riemst. Daaropvolgend worden de funderingswerken aangevat en in het voorjaar van 2017 zal de eigenlijke opbouw van de windmolens gebeuren. De 3 windturbines zullen samen groene stroom produceren voor 7.500 gezinnen. De windturbines vermijden een CO2-uitstoot van 11.996 ton per jaar.

Groene stroom voor alle 6.900 gezinnen in Riemst

Limburg win(d)t NV is gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 3 nieuwe windturbines langsheen de E313 in Riemst. Deze werken houden o.a. de aanleg van de werkvlakken voor de kraanopstelling in. Nadien wordt gestart met de funderingswerken en in het voorjaar van 2017 gebeurt de eigenlijke opbouw van de 3 windturbines. Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de windturbines voorzien tegen de lente van volgend jaar.

Limburg win(d)t NV bouwt in Riemst windmolens van het type Vestas V117 met een ashoogte van 141,5 meter. De wieken hebben een lengte van 58 meter. De 3 windturbines zullen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 7.500 gezinnen. De windturbines dekken dus ruimschoots het verbruik van de 6.900 gezinnen in de gemeente Riemst. Bovendien vermijden ze ook een CO2-uitstoot van 11.996 ton per jaar. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van meer dan 5.000 wagens.

Windturbines passen binnen Limburgs klimaatplan en Europees Burgemeestersconvenant

De provincie Limburg streeft naar klimaatneutraliteit. Met het windmolenproject in Riemst wil Limburg win(d)t NV hiertoe bijdragen. Bovendien past dit windenergieproject ook binnen de lokale initiatieven die de gemeente Riemst moet nemen naar aanleiding van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant. De gemeente Riemst is via NUHMA (het Limburgs klimaatbedrijf) en Aspiravi aandeelhouder van Limburg win(d)t NV.

Burgers participeren en genieten mee!

Via deelbewijzen van 2 coöperatieve vennootschappen, Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba, kunnen burgers mee investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t NV en Aspiravi NV en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Beide coöperatieve vennootschappen tellen sinds de start in 2010 bijna 8.000 coöperanten. Op de laatste Algemene Vergaderingen van de cvba’s, in mei en juni 2016, werd beslist een dividend van 4% uit te keren aan de coöperanten op hun investering in groene energie het voorbije werkjaar. Deelbewijzen kosten €125/stuk en je kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het intekenformulier op de website, waar ook het prospectus - met vermelding van alle risico’s - te vinden is. Momenteel kan ingeschreven worden op aandelen van Aspiravi Samen cvba. Binnenkort is er eveneens een nieuwe openbare aanbieding van aandelen van Limburg wind cvba. Dit wordt op de website aangekondigd. Alle info op www.limburgwind.be en www.aspiravi-samen.be.

Aankoop van voordelige groene stroom voor coöperanten

Sinds maart 2015 kunnen coöperanten van Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba aan een voordelig tarief lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel. In Limburg is dat ‘Een Hart voor Limburg’, in andere provincies het ‘Kinderarmoedefonds’. Alle info op www.aspiravi-energy.be.

Limburg win(d)t nv exploiteert bijna 50% van windturbines in Limburg

Limburg win(d)t is een NV, opgericht door Aspiravi en de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Ze onderzoekt waar er in Limburg windmolenparken kunnen komen en realiseert deze ook. Zo kan het aandeel van hernieuwbare energiebronnen blijven groeien. Die inspanningen passen in het plan om Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Limburg win(d)t NV bouwt in 2016 zeven windturbines in de provincie op drie verschillende locaties: naast de 3 windturbines in Riemst, worden er nog 2 in Genk Noord gebouwd. In het voorjaar zijn er reeds 2 in Ham gebouwd langsheen het Albertkanaal. Eind 2015 exploiteren Limburg win(d)t NV, Lommel win(d)t NV en Aspiravi NV samen 97 windturbines in de provincie Limburg, dit is bijna 50% van alle windmolens in Limburg. Meer info over Limburg win(d)t vindt u op www.limburgwindt.be.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia