RENTEL NV bereikt Financial Close voor 309 MW offshore windproject in de Belgische Noordzee

OOSTENDE | 3 oktober 2016 - Rentel NV is trots om aan te kondigen dat het ‘financial close’ heeft bereikt voor een nieuw 309 MW offshore windpark voor de Belgische kust. Het project ligt 40 kilometer ten noorden van Oostende en wordt het vijfde offshore windproject in de Belgische Noordzee. Met een totale investering van 1,1 miljard euro, biedt het park plaats voor 42 windturbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 309 MW. De turbines zijn de grootste die tot nu toe geïnstalleerd zijn in de Belgische Noordzee. Ze zullen groene elektriciteit leveren aan zo’n 285.000 gezinnen.

Belangrijke bijdrage aan klimaatdoelstellingen

De bouw gaat nu van start, de werken op zee vangen aan begin 2017 om midden 2018 de eerste elektriciteit op het Belgische net te leveren. Tegen eind 2018 zal het windproject volledig operationeel zijn. Rentel zal hiermee een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de leidende rol van België binnen offshore windenergie, het bereiken van de Belgische 2020‐ doelstellingen, de EU‐klimaatnormen en zelfs de continuïteit van de energievoorziening in België.

Nathalie Oosterlinck, CEO Rentel: “Dankzij deze investering dragen we niet alleen bij tot het halen van de internationale, maar ook de Belgische klimaatdoelstellingen. Tegen 2020 moet 13% van onze geproduceerde energie hernieuwbaar zijn. De helft daarvan zal van offshorewindenergie komen. Bovendien zorgen we er ook voor dat er minder elektriciteit moet worden geïmporteerd om de sluiting van de kerncentrales op te vangen. Met de bouw van ons windpark creëren we bovendien een 1.400‐tal directe en nog eens 1.400 indirecte jobs, dit tijdens de ontwikkelings‐ en de bouwfase. Gedurende de exploitatiefase die minimum 20 jaar duurt komen daar nog eens 100 permanente jobs bij.”

Project gefinancierd door publieke en private investeerders

Het project wordt gefinancierd door zijn 8 aandeelhouders en een consortium bestaande uit de Europese Investeringsbank en 8 commerciële banken. Nuhma is via haar dochtervennootschap Z-Kracht één van de 8 aandeelhouders. De Europese Investeringsbank verleent een krediet van 250 miljoen euro via het European Fund for Strategic Investments (EFSI of Junker Plan) en verschaft daarbovenop 50 miljoen euro die gegarandeerd zal worden door Delcredere|Ducroire. Het Deense EKF garandeert een tranche van 208 miljoen euro. De groep van commerciële banken bestaat uit: AG Insurance, ASN Bank, Belfius, ING, KBC, KfW Ipex‐Bank, Rabobank en Société Générale.

Grootste windmolens voor de Belgische kust

De 42 offshore windturbines zullen worden geïnstalleerd en onderhouden door Siemens. Met een geïnstalleerd vermogen van 7,35 MW, een gondelhoogte van 106 meter hoog en een rotordiameter van 154 meter, zijn deze windturbines even breed als de spanwijdte van twee Airbussen A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Met hun tiphoogte van 183 meter worden het dan ook de grootste turbines in de Belgische Noordzee.

Alle turbines worden via ondergrondse kabels verbonden met een hoogspanningsstation op zee, waar opgewekte energie wordt omgezet tot 220 kilovolt om te transporteren. Een gigantische ondergrondse exportkabel stuurt alle energie naar Zeebrugge vanwaar het verder over land wordt verspreid. Geïntegreerde glasvezelkabels sturen ook gedetailleerde data over onder meer windsnelheid en temperatuur in real time door naar het nieuwe hoofdkantoor en kenniscentrum van Rentel in Oostende. Op deze manier is Rentel in staat om het windpark volledig vanop afstand te bedienen.

Rentel windmolenpark in cijfers:

 • Totale investering: 1,1 miljard euro
 • Totaal vermogen van 309 MW
 • 34 km van de haven van Zeebrugge
 • 40 km van de haven van Oostende
 • 42 Siemens‐D7‐offshorewindturbines
 • Hoogte windmolen: 106 m
 • Diameter rotor: 154 m
 • 1 offshore hoogspanningsstation
 • Jaarlijkse productie van 1.100 MWh = jaarlijks verbruik van 285.000 huishoudens
 • Creatie van 1.400 directe en 1.400 indirecte arbeidsplaatsen tijdens de ontwikkelings- en bouwfase
 • Creatie van 100 nieuwe lange termijn jobs wanneer het park operationeel is

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia