Aspiravi start voorbereidende civiele werken voor bouw van 2 windturbines in Hoogstraten

Harelbeke/ Hoogstraten, 4 augustus 2016 - Aspiravi NV is gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 2 nieuwe windturbines in Hoogstraten, op 2 dicht bij elkaar gelegen locaties langsheen de E19. Vanaf eind augustus zullen de funderingswerken worden aangevat. In het najaar kan dan de eigenlijke opbouw van de windmolens gebeuren.

Aspiravi NV bouwde in 2012 reeds 10 windturbines lang de E19 op grondgebied van Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten waardoor groene stroom geproduceerd wordt equivalent aan het verbruik van 13.000 gezinnen. De 2 nieuwe windturbines zullen bijkomend groene stroom produceren voor 5.000 gezinnen en een CO2- uitstoot van 7.998 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen.

Nieuwe windturbines in najaar gebouwd

Aspiravi NV is in de 1ste week van augustus gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 2 nieuwe windturbines op 2 locaties langsheen de E19 op grondgebied van Hoogstraten. Deze werken houden o.a. de aanleg van toegangswegen en werkvlakken voor de kraanopstelling in. Vanaf eind augustus wordt gestart met de funderingswerken. In het najaar gebeurt de eigenlijke opbouw van beide windturbines. Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de windturbines voorzien voor begin 2017.

Aspiravi NV bouwt in Hoogstraten windmolens van het type Vestas V117 met een ashoogte van respectievelijk 116 en 141 meter. De wieken hebben een lengte van 57 meter. De beide windturbines zullen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 5.000 gezinnen. Bovendien vermijden de windturbines een CO2-uitstoot van 7.998 ton per jaar. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 3.402 wagens.

Windturbines passen binnen Vlaamse klimaatdoelstellingen en Europees burgemeestersconvenant.

Vlaanderen moet tegen 2020 belangrijke Europese klimaatdoelstellingen halen. Met het windmolenproject in Hoogstraten wil Aspiravi NV hiertoe bijdragen. Bovendien kan dit windenergieproject ook passen binnen de lokale initiatieven die de gemeente Hoogstraten moet nemen naar aanleiding van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant.

De 2 nieuwe windturbines situeren zich in het verlengde van het reeds bestaande windpark van 10 windturbines van Aspiravi langs de E19. Dit windpark werd gebouwd in 2012 en situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia