Minister-president Bourgeois geeft startschot voor het grootste windenergieproject in Vlaanderen

In aanwezigheid van Vlaams minister-president Bourgeois wordt op donderdag 30 juni in het Antwerpse stadhuis het startschot gegeven voor het grootste windenergieproject onshore in Vlaanderen. Vleemo bouwt op de rechteroever in de Antwerpse haven 19 windturbines van de 3 MW klasse. Het gaat om een investering van 110 M EUR. De windturbines zullen in de loop van 2017 operationeel zijn. Op dat moment zullen ze genoeg hernieuwbare stroom produceren voor bijna 40 000 gezinnen.

De haven is een complexe omgeving om windturbines te bouwen. In tegenstelling tot andere locaties in Vlaanderen zijn er nauwelijks of geen problemen met hinder voor omwonenden. De 2 belangrijkste elementen waarmee wel terdege rekening moet worden gehouden, zijn veiligheid en de aanwezigheid van belangrijke natuurwaarden in de haven.

Vleemo neemt geen risico’s inzake veiligheid. De windturbines staan immers midden tussen de havenactiviteiten. De locaties werden dan ook zo gekozen dat er geen impact is op seveso-activiteiten, pijpleidingen enz. De windturbines zijn daarenboven ook uitgerust met de meest moderne veiligheidssystemen.

Ook inzake natuur is Vleemo een pionier. In het kader van dit project wordt immers een langlopend monitoringsproject opgezet in samenwerking met o.a. het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek om de impact van de windturbines op de vliegbewegingen van vogels in het havengebied te onderzoeken.

De keuze voor de windturbines is gevallen op Enercon. Deze windturbines hebben een vermogen van 3MW of meer, een tiphoogte van bijna 200 m en een rotordiameter van liefst 115 m. Dat betekent dat de rotor een oppervlakte ter grootte van 2 voetbalvelden bestrijkt. Ze zijn o.a. uitgerust met volgende veiligheidssystemen: ijsdetectie, bladverwarming, redundante remsystemen, automatische brandblussystemen, … Kortom: het neusje van de zalm.

De partner die voor de bankfinanciering zorgt, is Belfius. De ervaring die Belfius opdeed in eerdere projectfinanciering voor Vleemo en andere bedrijven, de know-how en het daaruit gegroeide wederzijdse vertrouwen hebben, naast de competitieve financieringsvoorwaarden, de keuze voor deze bank bepaald.

Voor Vleemo eindigt het verhaal niet met dit project. Aansluitend op dit project zullen een aantal bijkomende windturbines waarvoor de vergunningen reeds verkregen werden, gerealiseerd worden. En in functie van de verdere optimale invulling van het windenergiepotentieel in de haven, is momenteel een strategische milieueffectenrapportering lopende. Op die manier zal Vleemo een substantiële bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van stad en haven én Vlaanderen.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia