Waar staat Nuhma na 15 jaar?

De tijd gaat inderdaad snel. 15 jaar geleden ging het Limburgs klimaatbedrijf Nuhma van start en zette het namens de 44 Limburgse gemeenten in op duurzaamheid, energie en innovatie. “Het was in het begin niet makkelijk om onze weg te vinden en een plaats te veroveren tussen alle andere spelers die het terrein al bezetten. Maar we hebben doorgezet en na 15 jaar durf ik fier te zeggen dat wij er staan. Meer zelfs, wij zetten een aantal lijnen uit die de toekomst van Limburg en Vlaanderen mee vorm geven”. Dat zegt Ludo Kelchtermans, van bij het begin bestuurder en sinds 3 jaar ook algemeen directeur van Nuhma.

Het parcours mag dan inderdaad niet altijd eenvoudig zijn geweest, het heeft er wel voor gezorgd dat de geesten op scherp staan, dat binnen Nuhma nieuwe evoluties en innovaties kansen krijgen, dat uitdagingen aangepakt worden. Het resultaat van dit alles is dat het bedrijf een sleutelspeler in Vlaanderen geworden is op het vlak van zowel hernieuwbare energie als smart services. En als er binnenkort gesproken wordt over “de slimme regio Limburg”, zullen velen weten wie de drijvende kracht is achter deze evolutie.

In een interview, dat in het Jaarverslag 2015 wordt gepubliceerd, overloopt de algemeen directeur de verschillende stappen, die Nuhma de voorbije 15 jaar heeft gezet. Maar hij beperkt zich daarbij niet tot enkel de feiten. Vaak ook gaat hij dieper in op de maatschappelijke en politieke context, waarin het bedrijf moet opereren. En daarbij noemt hij man en paard.

Hoe kan je bijvoorbeeld uitleggen dat Nuhma in 2002 via Aspiravi 7 locaties langs snelwegen kreeg toegewezen, goed voor een potentieel van 20 windturbines en dat er tot op heden slechts 3 zijn gebouwd?

Hoe kan je verklaren dat momenteel 8 investeerders samen 40 miljoen op tafel leggen voor een project in offshore windenergie, maar dat de regelgever er niet in slaagt een 100% zekerheid te bieden rond het ondersteuningsmechanisme?

Hoe kan je begrijpen dat Nuhma via Bionerga een stevig plan voor een nieuwe biostoomcentrale in Beringen opstelt, maar dat plots, en cours de route, in 2014 de energiewet wordt gewijzigd en het project geen groenestroomcertificaten krijgt, waardoor het financieel niet meer haalbaar wordt?

De overheid als betrouwbare partner? Dat lijkt soms ver weg als je de korte geschiedenis van Nuhma overloopt. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Er zijn ook heel wat positieve realisaties; denk maar aan de overname van Biostoom Oostende, aan Aspiravi Energy dat sinds 1 januari 2016 als nieuwe energieleverancier van alle Limburgse gemeenten en van de provincie optreedt, aan nieuwe projecten die op tafel liggen.

Nuhma is op 15 jaar binnen het domein van hernieuwbare energie en smart services een key-player geworden, niet enkel in Limburg maar ook in Vlaanderen.

(voor de volledige tekst van het interview verwijzen wij naar het Jaarverslag 2015, dat na de algemene vergadering van 27 mei 2016 wordt gepubliceerd)

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia