Nuhma en DEME aan de wieg van getijdenenergie

Jaren geleden investeerde Nuhma in het eerste windenergieproject op de Noordzee met C-Power. Sindsdien blijven wij op zoek naar innovatieve technologieën voor de opwekking van hernieuwbare energie. Het is dan ook niet toevallig dat we nu een pioniersrol innemen inzake getijdenenergie.

Samen met onder andere baggeraar DEME en PMV investeert Nuhma in Fair Head, een project in getijdenenergie voor de Ierse kust. Het project zal een capaciteit hebben van 100 megawatt. Ter vergelijking: de kerncentrale Doel 1 heeft een vermogen van 433 MW.

Ierland

Dat Nuhma ook buiten de Limburgse provinciegrenzen investeert is niet nieuw. Nu trekken we voor getijdenenergie naar Ierland. De Ierse en Schotse wateren hebben immers een zeer sterke zeestroming.

Momenteel is Groot-Brittannië wereldleider in de ontwikkeling van getijdenenergie; op diverse plaatsen voor de kust zijn gelijkaardige projecten in ontwikkeling. De technologie staat nog in de kinderschoenen; ’s werelds eerste 4 onderwaterturbines die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, worden na de zomer ten noorden van Schotland geplaatst.

Getijdenenergie?

Bij getijdenenergie worden op zee onderwaterturbines geïnstalleerd, die vergelijkbaar zijn met windmolens. Door de getijdenstroming draaien de wieken die op hun beurt een generator aandrijven. De geleverde energie is dus afhankelijk van het tij.

Één van de voordelen van de technologie is de voorspelbaarheid van de energieopwekking; getijdenenergie is immers beter voorspelbaar dan zonne- en windenergie.  Daarnaast wordt er door de plaatsing op zee landruimte uitgespaard en wordt het uitzicht niet “vervuild”.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia