Biostoom Beringen zet in op groene warmte

Bionerga en Borealis plaatsen de plannen om in Ravenshout (Beringen) een biostoomcentrale te bouwen opnieuw op de agenda. De centrale kan 200.000 ton afval per jaar verwerken en zal de huidige installatie in Houthalen-Helchteren op termijn (2020) vervangen.

In 2014 besliste de Vlaamse regering om de berekeningswijze voor het toekennen van groenestroomcertificaten aan te passen en bepaalde types installaties zelfs geen certificaten meer toe te kennen. Daardoor kwam de financiering van het project van Bionerga in Ravenshout (Beringen) zwaar onder druk te staan, ook al waren alle voorafgaande inhoudelijke adviezen van diverse instanties positief.

In de biostoomcentrale zal naast Limburgs huishoudelijk afval ook niet gevaarlijk bedrijfsafval en niet-risicohoudend ziekenhuisafval omgezet worden in energie onder de vorm van stoom. Die wordt dan geleverd aan bedrijven in de omgeving en wordt omgezet in elektriciteit.

Het chemiebedrijf Borealis, dat ook op het industrieterrein Ravenshout ligt en waar ongeveer 400 mensen zijn tewerkgesteld, is bereid om de stoom te gebruiken in zijn productieproces, waardoor het zelf minder fossiele brandstoffen moet inzetten.

“Nu de Vlaamse regering wetgevende initiatieven heeft genomen om de warmte afkomstig van afvalverbrandingsinstallaties expliciet te erkennen als “groene warmte”, heeft de Raad van Bestuur van Bionerga besloten het dossier Biostoom Beringen opnieuw te activeren. Enerzijds is onze energie afkomstig van lokaal afval en anderzijds wordt de energie in belangrijke mate als warmte benut wat een veel grotere bijdrage levert aan de Vlaamse energie-doelstellingen dan dezelfde energie om te zetten in groene stroom.”, aldus Philip Peeters, Algemeen Directeur Bionerga.

Ook bij Borealis is de wil nog steeds aanwezig om mee te stappen in dit project. “Dit project is interessant voor ons omdat het gebruik van de stoom van Bionerga een duidelijke vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen voor ons betekent en we daardoor minder CO2 gaan uitstoten. Met dit project zullen we de concurrentiepositie van onze fabrieken in Beringen verbeteren en dat is zeer belangrijk voor de toekomst van een bedrijf als het onze”, benadrukt Stefan Caluwe, Bedrijfsleider Borealis.

Bionerga wil daarom op korte termijn duidelijkheid van de bevoegde Vlaamse minister van Leefmilieu in verband met het toekennen van de milieuvergunning.

In het kader van Bionerga’s engagement naar openheid nodigt het bedrijf het stadsbestuur van Beringen en een aantal lokale stakeholders uit om in mei Biostoom Oostende samen te bezoeken. Deze biostoomcentrale wordt sinds 2014 door Bionerga geëxploiteerd. Doel van dit werkbezoek is om volledige transparantie te creëren over de methode van verwerking en om antwoorden te geven op alle vragen die er rond Biostoom Beringen leven.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia