Jaar van de waarheid voor Biostoom Beringen

Het afvalverwerkingsbedrijf Bionerga heeft beslist om het dossier inzake de biostoomcentrale in Beringen opnieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling om de nieuwe installatie tegen 2019 in gebruik te nemen, 2016 zal het jaar van de waarheid worden.

Anderhalf jaar geleden besliste Bionerga om het dossier van de nieuwe biostoominstallatie voor afvalverwerking in Beringen voor onbepaalde tijd on hold te zetten. Er was immers te grote onduidelijkheid over de toekenning van groenestroomcertificaten door de Vlaamse regering. Dit maakte dat de business case niet langer rendabel was.

Bionerga heeft nu beslist om het dossier opnieuw te activeren. Enerzijds wordt voorzien dat de installatie goedkoper gebouwd kan worden. Het zal gaan om een roosteroven van de nieuwe generatie naar het voorbeeld van de installatie in Oostende, die tevens voor 70% in handen is van Bionerga. Dankzij de kennis en de ervaring die werd opgedaan in Oostende kan Bionerga nu zelf bouwheer zijn. Een efficiënte installatie tegen een lagere investeringskost is de uitdaging.

Anderzijds rekent Bionerga nog steeds op de steun van de Vlaamse regering voor de levering van groene warmte. De installatie zal namelijk stoom produceren die gebruikt wordt voor het productieproces van het buurbedrijf Borealis. Kortom een duurzaam project met duurzame tewerkstelling in de directe omgeving.

Borealis zal in het eerste kwartaal 2016 een definitieve beslissing nemen inzake de deelname aan het project. Het gaat dan meer bepaald over het afnemen van de warmte die de installatie produceert, via een aansluiting op een warmtenet. Dit zou een stevige verankering betekenen voor het bedrijf dat werk biedt aan zo’n 400 mensen. Kortom, 2016: een cruciaal jaar voor Bionerga en Borealis.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia