Het Limburgse bedrijf Enervalis haalt 4.2 miljoen euro op. De kapitaalronde komt van drie investeringspartners die elk 1.4 miljoen euro investeren in de software-ontwikkelaar. Enervalis gebruikt de kapitaalinjectie om verder onderzoek in het platform te financieren en om internationaal te groeien. De softwaretool zorgt ervoor dat er in de toekomst minder geïnvesteerd moet worden in infrastructuur op gebied van het elektriciteitsnet.

Lees meer

Al een aantal weken liggen de intercommunales en hun afgeleide structuren zwaar onder vuur in de pers en de publieke opinie. Vragen worden gesteld bij de ondoorzichtige structuren, maar vooral bij de vergoedingen die bestuursleden ontvangen voor al dan niet geleverde prestaties en aanwezigheden. In deze nieuwsbrief belichten wij graag wat Nuhma betekent voor haar aandeelhouders, de gemeenten.

Lees meer

Nuhma profileert zich niet voor niets als “het Limburgs klimaatbedrijf”. Haar missie is immers een bijdrage te leveren aan de realisatie van de klimaatdoelstelling van de aangesloten gemeenten. Die ondertekenden eind 2011 het Europese Covenant of Mayors en engageerden zich daardoor om de uitstoot van CO2 op hun grondgebied met meer dan 20% te verlagen tegen 2020. Nuhma, waarin al deze gemeenten participeren, staat mee in voor de uitwerking van concrete projecten en initiatieven rond realisatie en uitbating van windturbines, biomassacentrales en waterkrachtcentrales.

Lees meer

Andere artikels

Edito

Welkom op de website van Nuhma! Hier berichten wij op regelmatige basis over de evoluties en verwezenlijkingen van Nuhma en de vennootschappen waarin zij participeert, namens haar aandeelhouders – de Limburgse gemeenten en Laakdal.

Nuhma investeert voornamelijk in hernieuwbare energie en toepassingen met een gemeente-overschrijdend belang. Via de vennootschappen Aspiravi, Limburg Win(d)t, Vleemo en Wind aan de Stroom participeert Nuhma in 146 windmolens op land. Ook op zee participeert Nuhma in windprojecten via de vennootschappen C-Power en Northwind. Daarnaast zijn er ook deelnames in zonne- en waterenergie en biomassa- en biogasinstallaties.

Ook projecten die een gemeente overschrijdend belang dienen worden opgezet en ondersteund. Via het Genks softwarehuis Green Valley Belgium worden cloud toepassingen aangeboden aan de besturen. Aspiravi Energy levert dan weer voordelige groene elektriciteit aan de gemeenten.

Nuhma streeft een visie na waarbij Limburg een echte slimme regio wordt, met een sterk gereduceerde CO2 uitstoot. Dankzij het lokaal opwekken van hernieuwbare energie die tevens lokaal wordt verbruikt, waarbij het verbruik optimaal wordt aangepast aan de hoeveelheid opgewekte energie. U leest er alles over op deze website!

 

Ludo Kelchtermans
Algemeen directeur Nuhma

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia