In Limburg werken de gemeenten op heel wat vlakken samen. Niets mis mee, integendeel: door de samenwerking wordt de expertise groter, kunnen betere voorwaarden worden bedongen, worden de kosten gedrukt, kunnen nieuwe uitdagingen sneller en efficiënter worden aangepakt.

Zo brachten de Limburgse gemeenten 15 jaar geleden alles wat te maken heeft met hernieuwbare energie, duurzaamheid en innovatie onder in Nuhma NV: een vennootschap, met 100% gemeentelijk aandeelhouderschap. Zij werkt open, transparant én efficiënt op het vlak van afvalverwerking, windenergie en smart services.

Resultaat van de activiteiten van Nuhma: de laagste tarieven voor de eindgebruiker (zowel voor afval als groene energie), goede financiële resultaten, jaarlijks een fors dividend voor de gemeenten en daarnaast ook een prominente plaats in het energielandschap in Vlaanderen.

De Limburgse gemeenten pakken samen met Nuhma op een goede en professionele manier de uitdagingen op het vlak van energie, duurzaamheid en innovatie aan.

Lees meer

Hasselt / Riemst, 8 november 2016 – Limburg win(d)t NV is volop bezig met  de funderingswerken van haar 3 nieuwe windturbines langsheen de snelweg E313 in Riemst. Nadien is het wachten op de levering van de grote onderdelen van de turbines. Dit zal begin volgend jaar plaatsvinden. Aansluitend gebeurt dan ook de eigenlijke opbouw van de turbines. Het windpark zal een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,35 MW hebben en groene stroom voor 7.500 gezinnen produceren. De windturbines vermijden een CO2-uitstoot van 11.996 ton per jaar. Het windpark in Riemst levert zo een mooie bijdrage aan een meer duurzame samenleving.

Lees meer

De voorbije weken zijn de prijzen op de elektriciteitsmarkt fors gestegen, en dit zowel op korte termijn als op lange termijn. De aanleiding hiervoor zijn kerncentrales in Frankrijk en België die momenteel stilliggen. De Limburgse gemeenten en steden die door Aspiravi Energy van elektriciteit worden voorzien, zullen dit vandaag echter niet merken op hun factuur.

Lees meer

Andere artikels

Edito

Welkom op de website van Nuhma! Hier berichten wij op regelmatige basis over de evoluties en verwezenlijkingen van Nuhma en de vennootschappen waarin zij participeert, namens haar aandeelhouders – de Limburgse gemeenten en Laakdal.

Nuhma investeert voornamelijk in hernieuwbare energie en toepassingen met een gemeente-overschrijdend belang. Via de vennootschappen Aspiravi, Limburg Win(d)t, Vleemo en Wind aan de Stroom participeert Nuhma in 146 windmolens op land. Ook op zee participeert Nuhma in windprojecten via de vennootschappen C-Power en Northwind. Daarnaast zijn er ook deelnames in zonne- en waterenergie en biomassa- en biogasinstallaties.

Ook projecten die een gemeente overschrijdend belang dienen worden opgezet en ondersteund. Via het Genks softwarehuis Green Valley Belgium worden cloud toepassingen aangeboden aan de besturen. Aspiravi Energy levert dan weer voordelige groene elektriciteit aan de gemeenten.

Nuhma streeft een visie na waarbij Limburg een echte slimme regio wordt, met een sterk gereduceerde CO2 uitstoot. Dankzij het lokaal opwekken van hernieuwbare energie die tevens lokaal wordt verbruikt, waarbij het verbruik optimaal wordt aangepast aan de hoeveelheid opgewekte energie. U leest er alles over op deze website!

 

Ludo Kelchtermans
Algemeen directeur Nuhma

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia