De voorbije weken zijn de prijzen op de elektriciteitsmarkt fors gestegen, en dit zowel op korte termijn als op lange termijn. De aanleiding hiervoor zijn kerncentrales in Frankrijk en België die momenteel stilliggen. De Limburgse gemeenten en steden die door Aspiravi Energy van elektriciteit worden voorzien, zullen dit vandaag echter niet merken op hun factuur.

Lees meer

Dit jaar bestaan Limburg.net en Bionerga 10 jaar. Het uitgelezen moment om niet enkel naar het verleden, maar zeker ook naar de toekomst te kijken. Met de bouw van een biostoominstallatie en de creatie van een energiehub in Beringen stomen we Limburg klaar voor de toekomst en wordt afval omgezet in groene energie. Deze heuglijke gebeurtenis vierden we onlangs samen met jullie op een van de sites van de toekomst op het industrieterrein Ravenshout te Beringen.

Lees meer

Steun aan het goede doel maakt onlosmakelijk deel uit van het aanbod van Aspiravi Energy.  De steden en gemeenten van Limburg dragen 0,1 euro/MWh bij aan Een Hart voor Limburg via hun elektriciteitsfactuur van Aspiravi Energy. Dit heeft reeds 7.746 euro opgebracht. In totaal heeft Aspiravi Energy al 10.000 euro overgemaakt aan streekfonds Een Hart voor Limburg.

Lees meer

Andere artikels

Edito

Welkom op de website van Nuhma! Hier berichten wij op regelmatige basis over de evoluties en verwezenlijkingen van Nuhma en de vennootschappen waarin zij participeert, namens haar aandeelhouders – de Limburgse gemeenten en Laakdal.

Nuhma investeert voornamelijk in hernieuwbare energie en toepassingen met een gemeente-overschrijdend belang. Via de vennootschappen Aspiravi, Limburg Win(d)t, Vleemo en Wind aan de Stroom participeert Nuhma in 146 windmolens op land. Ook op zee participeert Nuhma in windprojecten via de vennootschappen C-Power en Northwind. Daarnaast zijn er ook deelnames in zonne- en waterenergie en biomassa- en biogasinstallaties.

Ook projecten die een gemeente overschrijdend belang dienen worden opgezet en ondersteund. Via het Genks softwarehuis Green Valley Belgium worden cloud toepassingen aangeboden aan de besturen. Aspiravi Energy levert dan weer voordelige groene elektriciteit aan de gemeenten.

Nuhma streeft een visie na waarbij Limburg een echte slimme regio wordt, met een sterk gereduceerde CO2 uitstoot. Dankzij het lokaal opwekken van hernieuwbare energie die tevens lokaal wordt verbruikt, waarbij het verbruik optimaal wordt aangepast aan de hoeveelheid opgewekte energie. U leest er alles over op deze website!

 

Ludo Kelchtermans
Algemeen directeur Nuhma

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia